EU Ecolabel – EU Květina

Co je EU Ecolabel?

Jedná se o oficiální certifikát Evropské Unie. V textilním průmyslu se soustředí na kontrolu udržitelného zemědělství, efektivního využívání energetických zdrojů, zamezuje znečišťování z produkčních procesů, využívání hazardních/neekologických látek při výrobě ad.

Tato ekoznačka vznikla v roce 1992 a první výrobky jsou hodnoceny již od roku 1993.

EU Ecolabel logo

Zvýšený zájem o ekologii

Ekoznačky jsou certifikovanými označeními pro různé typy produktů či potravin, které se dobrovolně podílejí na zeleném, tedy ekologickém přístupu, v rámci vlastní produkce. Měří se jejich dopad na životní prostředí a přínos pro trvalou udržitelnost.

V dnešní době je ekologie v centru zájmu. Eko osvědčení jsou mnohdy právě tím, co přesvědčí ke koupi – podle průzkumů záleží na přírodě a ekologii více než 80 % spotřebitelů! Známkou, že se ekoznačkám daří, je vzrůstající zájem o různé varianty eko certifikátů. Bohužel někdy si zákazník myslí, že kupuje ekologický produkt, ale ne vždy je tomu tak. Aby se předešlo nekalým praktikám a falešným “eko” nálepkám, založila Evropská Unie značku “Květina” – Ecolabel.

Ekoznačka “Květina” se stará o zelený svět

Aby značka mohla získat certifikát Ecolabel, musí prokázat šetrnost vůči životnímu prostředí, recyklovatelnost a energetickou úspornost nejen v rámci jednoho procesu, ale po celý průběh životního cyklu výrobku (zisk surovin, výrobu, distribuci, likvidaci).

Všechny produkty s označením “Květina (Ecolabel)” jsou podrobovány sérii precizních testů, vše se dokládá řadou dokumentů. Národní komise pečlivě prošetřuje celý výrobní proces.

Ecolabel a ID Identity

PRO wear CARE – kolekce roku 2019

S potěšením oznamujeme spuštění první kolekce certifikované pod hlavičkou EU Ecolabel. Naše nová kolekce PRO wear Care se podílí na redukci celkového ekonomického dopadu výroby od počátků produkce až po samotné nošení hotového texilu. Abychom zajistili co nejdelší životnost textilu PRO wear Care, klademe zvýšené nároky nejen na design, ale také volbu materiálů, které pro výrobu používáme, a jejich trvanlivost, kvalitu, odolnost.

EU Ecolabel znamená především garanci produkce i výroby šetrné k životnímu prostředí. Kontrole podléhají všechny naše procesy. Snažíme se v každém kroku našich procesů přispívat k řešení environmentálních problémů, stranou však nenecháváme ani společenskou zodpovědnost. Naším cílem je prospívat lidem, životnímu prostředí i Zemi.

Zkoumá se:

  • Jak se získávají suroviny pro výrobu.
  • Jaké se při zpracovávání používají chemikálie, zejm. kontrola nepřítomnosti nebezpečných látek a těžkých kovů.
  • Jak se nakládá s odpadem.
  • Jakým způsobem se řeší energetické zdroje.
  • Jaký dopad má produkce na životní prostředí.
  • Jaký dopad má použití takto vyrobeného textilu na planetu.

BCI BAVLNA

Tzv. “The Better Cotton Initiative” neboli iniciativa za lepší bavlnu existuje kvůli ochraně životního prostředí. Snaží se transformovat odvětví produkce bavlny tak, aby se s ní zacházelo jako s udržitelnou komoditou. V ID jsme se rozhodli do tohoto typu bavlny investovat. Před tím, než jde k dalšímu zpracování, je testována na pesticidy, její sběr je dokumentován a je zpětně vysledovatelný.

BCI FARMÁŘI

Farmáři se v rámci BCI iniciativy sdružují do organizací, které je vzdělávají ohledně  šetřnějšího a udržitelného přístupu k životnímu prostředí. Zároveň usilují o spravedlivedlivější pracovní podmínky a lepší dostupnost BCI bavlny. Pro pěstování bavlny využívají méně chemikálií a vysoce kvalitní bavlněná vlákna.

RECYKLOVANÝ POLYESTER

V rámci našeho zaměření na trvalou udržitelnost jsme se rozhodli využívat recyklovaný polyester. Ten pochází z PET lahví, jejichž druhotné využití zaručuje, že polyester není mixován s novým granulátem. Recyklovaný polyester z PET lahví a podobných odpadů snižuje potřebu panenského oleje při výrobě a redukuje emise oxidu uhličitého.

NÍZKÉ ZNEČIŠTĚNÍ VODY I VZDUCHU

S textilní produkcí se často pojí velká míra znečištění vody i vzduchu. ID se však chová ekologicky a znečištění nepodporuje. Pravidelně v našich továrnách měříme a kontrolujeme míru emise a vše pečlivě dokumentujeme a upravujeme.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Lidská práce je pro nás důležitý faktor, nebojíme se za ni převzít odpovědnost. Staráme se o to, abychom nejen my, ale také naši dodavatelé plně respektovali a dodržovali zásady sociální, přírodní a etické udržitelnosti.

ODMÍTÁME TOXICKÉ CHEMIKÁLIE

Toxické látky mají efekt na lidské zdraví nejen v konečném důsledku. Ohrožují též životy všech, kteří s nimi pracují. Každá barva a chemikálie, kterou používají EU Ecolabel produkty, však byla schválena komisí v Dánsku a je zdravotně nezávadná.

Máte-li k certifikátu EU Ecolabel jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

  • Kontaktní formulář:

1 + 2 = ?